Przyjmujemy zwroty i robimy wymiany w wypadkach:

 • REKLAMACJA -   określonej  w art. 556  zgodnie z ustawą  Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
 • PRAWO ODSTĄPIENIA - zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.

Przyjmujemy zwroty i wymiany wszystkich kategorii towarów wyłącznie w dobrym stanie w ciągu 14 dni od daty zakupu (z wyłączeniem dnia zakupu).

Spółka nie przyjmuje do zwrotu i wymiany towarów o niewłaściwej jakości.
Spółka przyjmuje do zwrotu i wymiany wyłącznie towary odpowiedniej jakości.


Warunki zwrotu lub wymiany towarów:

Zwroty i wymiany towarów są możliwe w ciągu 14 dni od otrzymania towaru przez kupującego.
W przypadku zwrotu towaru, pieniądze zapłacone za towar zostaną zwrócone kupującemu w ciągu 7 dni kalendarzowych. Kwota zapłacona za towar jest zwracana w taki sam sposób, w jaki została zapłacona.
Dostawa towaru podlegającego zwrotowi odbywa się na koszt kupującego.

Towar można zwrócić lub wymienić, jeżeli:

 • produkt nie był używany i nie posiada śladów uszkodzenia również  opakowania;
 • produkt jest w pełni kompletny, a opakowanie jest nienaruszone;
 • wszystkie etykiety i oznaczenia są nienaruszone;
 • produkt zachowuje swój wygląd i właściwości konsumenckie;

CO NALEŻY ZROBIĆ, aby zwrócić towar  do magazynu sprzedającego?

 • Skontaktować się z nami i poinformować o zamiarze zwrotu towaru (mail: vesttech.pl@gmail.com, tel.+48 500 377 858,  +48 725 489 221).
 • Wskazać powód zwrotu lub wymiany;
 • Dostarczyć paragon z naszego sklepu, który otrzymałeś wraz z zakupem;
 • Dostarczyć zakupiony towar.

Towary, które były używane i/lub nie zachowały swoich właściwości konsumenckich, nie mogą zostać zwrócone.

Adres magazynu, w którym można dokonać zwrotu i/lub wymiany towarów:

ul. Życzliwa 10
97-300 Piotrków Trybunalski
Polska

Co należy zrobić, aby zwrócić towar pocztą?

 1. skontaktować się z nami i poinformować nas o zamiarze wysłania towaru (mail: vesttech.pl@gmail.com, tel.+48 500 377 858,  +48 725 489 221).
  Adres do wysyłki:  
  ul. Życzliwa 10
  97-300 Piotrków Trybunalski
  Polska
 2. wskazać powód zwrotu lub wymiany;
 3. załączyć paragon z naszego sklepu, który otrzymałeś wraz z zakupem;
 4. przesłać zakupiony towar odpowiedniego typu, tj.( nieuszkodzony lub uszkodzony) w nieuszkodzonym opakowaniu.

Towary, które były używane i/lub nie zachowały swoich właściwości konsumenckich, nie podlegają zwrotowi.

W przypadku zwrotu/wymiany towarów dobrej jakości koszty wysyłki i dostawy nie podlegają zwrotowi. W związku z tym wszystkie koszty zwrotu i/lub wymiany towarów dobrej jakości ponosi kupujący.

Podstawy odmowy zwrotu i wymiany:

 • towar był używany i nie został zachowany jego stan pierwotny , właściwości konsumenckie, plomby, etykiety, a także dokument płatności wydany konsumentowi wraz ze sprzedanym towarem;
 • upłynęło więcej niż 14 dni, nie licząc dnia zakupu.